Azraeni

TTL : Selayo, 09-03-1969

NIP : 19690309 198903 2002

Golongan : III/c

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

   

Herly Bastian, S.H.

TTL : Solok, 15-09-1984

NIP : 19840915 200912 1003

Golongan : III/a

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan

   

Firdinansyah Yursal, S.Kom.

TTL : Padang, 24-02-1982

NIP : 19820224 201101 1006

Golongan : III/b

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan