Z Abidin, S.H.

TTL : S. Gelingging, 11-11-1959

NIP : 19591111 198103 1 001

Golongan : III/d

Jabatan : Panitera