Yeri Fitriani, S.H.

TTL : Padang, 15-01-1967

NIP : 19670115 199103 2003

Golongan : III/d

Jabatan : Panitera Muda Hukum

 

Syafrizal. B, S.H.

TTL : Lubuk Basung, 10-08-1959

NIP : 19590810 198103 1007

Golongan : III/d

Jabatan : Panitera Muda Perdata

 

Ismed, S.H.

TTL : Solok, 05-05-1967

NIP : 19670505 198903 1003

Golongan : III/d

Jabatan : Panitera Muda Pidana