STATISTIK PERKARA PERDATA 2020

 

KLASIFIKASI PERKARA PERDATA 2020

 

NO. KLASIFIKASI PERKARA MASUK
BULAN TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perceraian 0                       0
2 Hak Ulayat/Persekutuan Adat 0                       0
3 Penyalahgunaan Hak 0                       0
4 Perbuatan Melawan Hukum 0                       0
5 Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran 5                       5
6 Pengangkatan Wali Bagi Anak 0                       0
7 Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Kurang Ingatan 0                       0
8 Permohonan Akte Kelahiran Terlambat 0                       0
9 Permohonan Ganti Nama 0                       0
10 Wali Dan Ijin Jual 0                       0
11 Pendaftaran Pernikahan Terlambat 0                       0
12 Akta Kematian 1                       1
13 Lain-Lain 0                       0
14 Objek Sengketa Tanah 0                       0
15 Wanprestasi (Gugatan Sederhana) 0                       0
16 Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Sederhana) 0                       0
17 Wanprestasi 1                       1
18 Leasing/Sewa Beli 0                       0
19 Perjanjian Borongan 0                       0
20 Jual Gadai 0                       0
21 Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah 0                       0
22 Sertifikat/Girik 0                       0
23 BPSK 0                       0
24 Partai Politik 0                       0
25 Pengampuan 0                       0