STATISTIK PERKARA PERDATA 2020

 

KLASIFIKASI PERKARA PERDATA 2020

 

NO. KLASIFIKASI PERKARA MASUK
BULAN TOTAL 
010 020 030 040 050 6 7 8 9  10 
 11 
 12 
1 Perceraian  0   0   0   0  0   0     0     0     0    0  0  0  0
2 Hak Ulayat/Persekutuan Adat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Penyalahgunaan Hak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Perbuatan Melawan Hukum 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4
5 Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran 5 5 5 1 2 6 3 0 3 8 5 8 51
6 Pengangkatan Wali Bagi Anak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Kurang Ingatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Permohonan Akte Kelahiran Terlambat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Permohonan Ganti Nama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wali Dan Ijin Jual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
11 Pendaftaran Pernikahan Terlambat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Akta Kematian 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 1 1 8
13 Lain-Lain 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
14 Objek Sengketa Tanah 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15 Wanprestasi (Gugatan Sederhana) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Sederhana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wanprestasi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Leasing/Sewa Beli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Perjanjian Borongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jual Gadai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sertifikat/Girik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BPSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Partai Politik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pengampuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0