STATISTIK PERKARA PERDATA 2020

 

KLASIFIKASI PERKARA PERDATA 2020

 

NO. KLASIFIKASI PERKARA MASUK
BULAN TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perceraian 0 0                     0
2 Hak Ulayat/Persekutuan Adat 0 0                     0
3 Penyalahgunaan Hak 0 0                     0
4 Perbuatan Melawan Hukum 0 0                     0
5 Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran 5 5                     10
6 Pengangkatan Wali Bagi Anak 0 1                     1
7 Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Kurang Ingatan 0 0                     0
8 Permohonan Akte Kelahiran Terlambat 0 0                     0
9 Permohonan Ganti Nama 0 0                     0
10 Wali Dan Ijin Jual 0 0                     0
11 Pendaftaran Pernikahan Terlambat 0 0                     0
12 Akta Kematian 1 0                     1
13 Lain-Lain 0 2                     2
14 Objek Sengketa Tanah 0 1                     1
15 Wanprestasi (Gugatan Sederhana) 0 0                     0
16 Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Sederhana) 0 0                     0
17 Wanprestasi 1 0                     1
18 Leasing/Sewa Beli 0 0                     0
19 Perjanjian Borongan 0 0                     0
20 Jual Gadai 0 0                     0
21 Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah 0 0                     0
22 Sertifikat/Girik 0 0                     0
23 BPSK 0 0                     0
24 Partai Politik 0 0                     0
25 Pengampuan 0 0                     0